top of page

Şartlar ve Koşullar Politikası

 

Web sitesi sahibi, Şartların sunulması ve bağlayıcılığı


Bu web sitesi Setenay Ece Kaya'ya aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Bu Koşullar, tarafımızdan sunulan web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanabileceğiniz hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Bu web sitesi, şirketimiz tarafından oluşturulan müzik prodüksiyon çalışmalarını CD, LP, EP, dijital ses ve video materyalleri olarak ziyaretçilerine sunmaktadır. Hizmetimizin web sitesine erişerek veya kullanarak, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

 

Web sitemizi kimler kullanabilir; hesap oluşturmak için gereksinimler nelerdir


Web sitemizi kullanmak ve/veya hizmetlerimizi almak için en az 18 yaşında veya yargı bölgenizdeki yasal reşit olma yaşında olmanız ve bir bağlayıcı sözleşme. Bu web sitesini kullanmanıza ve/veya ülkenizde veya sizin için geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeye göre yasaklanmışsa hizmet almanıza izin verilmez.

 

Müşterilere sunulan önemli ticari Koşullar

 


Bir ürünü satın alırken şunları kabul edersiniz: (i) satın alma taahhüdünde bulunmadan önce tüm ürün listesini okumaktan sorumlusunuz: (ii) bir ürünü satın almayı taahhüt ettiğinizde, bir ürünü satın almak için yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeye girersiniz. ve çıkış ödeme işlemini tamamlarsınız.

Hizmetlerimizi / ürünlerimizi kullanmak için talep ettiğimiz fiyatlar web sitesinde listelenmiştir. Gösterilen ürünler için fiyatlarımızı herhangi bir zamanda değiştirme ve yanlışlıkla oluşabilecek fiyat hatalarını düzeltme hakkımız saklıdır. Fiyatlandırma ve satış vergisi hakkında ek bilgiler ödemeler sayfasında mevcuttur.

 

İade ve geri ödeme politikası


Ürünler iade edilemez. İade edilen ürünleri iade etmiyoruz.

 

Teklifi değiştirme hakkının saklanması


Önceden haber vermeksizin hizmetleri değiştirebiliriz; Hizmetleri veya sunduğumuz hizmetlerin herhangi bir özelliğini sunmayı durdurmak; veya hizmetler için sınırlar oluşturun. Hizmetlere erişimi herhangi bir nedenle veya sebep göstermeksizin, bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk üstlenmeksizin kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

 

Hizmetler ve ürünler için garantiler ve sorumluluk

 

Bizden satın alınan bir ürün için geçerli bir garanti talebi aldığımızda, ilgili kusuru onaracağız veya ürünü değiştireceğiz. Ürünü makul bir süre içinde onaramaz veya değiştiremezsek, müşteri ürünün bize derhal iade edilmesi üzerine tam bir geri ödeme alma hakkına sahip olacaktır. Onarılan veya değiştirilen ürünlerin nakliye ücretini müşteriye ödeyeceğiz ve ürünün bize iade edilmesinden müşteri sorumlu olacaktır.

 

Fikri mülkiyet, telif hakları ve logoların mülkiyeti


Hizmet ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yazılım, görseller, metin, grafik, logo, patent, ticari marka, hizmet markası, telif hakkı, fotoğraf, ses, video, müzik ve bunlarla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları dahil olmak üzere Hizmette bulunan veya bu yolla aktarılan tüm materyaller, Setenay Ece Kaya'nın münhasır malıdır. Burada açıkça belirtilmediği sürece, bu Koşullardaki hiçbir şey, bu tür herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında veya kapsamında bir lisans oluşturduğu kabul edilmeyecektir ve siz, kamuya açık olarak gerçekleştirmek, yayınlamak, uyarlamak, düzenlemek veya bunlardan türetilmiş çalışmalar oluşturmak.

 

 

Kullanıcı hesabını askıya alma veya iptal etme hakkı


Bu Koşulların herhangi bir hükmünü veya geçerli herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal etmeniz de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve yükümlülük olmaksızın hizmete erişiminizi kalıcı veya geçici olarak feshedebilir veya askıya alabiliriz. İstediğiniz zaman hesabınızı ve/veya herhangi bir hizmeti kullanmayı bırakabilir ve iptal talebinde bulunabilirsiniz. Ücretli hizmetlere otomatik olarak yenilenen aboneliklerle ilgili olarak, yukarıda belirtilenlerin aksine herhangi bir hüküm bulunmaksızın, bu tür abonelikler, yalnızca ödemeyi yapmış olduğunuz ilgili dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır.

 

tazminat


Setenay Ece Kaya'yı kullanımınız nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü şahıs tarafından aleyhinizde ileri sürülen her türlü talep, kayıp, sorumluluk, iddia veya masraftan (avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. web sitesi veya web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi biri.

 

Sorumluluğun sınırlandırılması

 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Setenay Ece Kaya, kâr kaybı, iyi niyet, kullanım, veri veya Hizmetin kullanımından veya hizmetin kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili diğer maddi olmayan kayıplar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Setenay Ece Kaya, (i) içerikteki hatalar, hatalar veya yanlışlıklar; (ii) hizmetimize erişiminizden veya hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan, her ne şekilde olursa olsun kişisel yaralanma veya mal hasarı; ve (iii) güvenli sunucularımıza ve/veya burada saklanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz erişim veya bunların kullanımı.

 

Şartları değiştirme ve değiştirme hakkı

 


Bu şartları zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmelisiniz. Şartları önemli bir şekilde değiştirdiğimizde, Koşullarda esaslı değişiklikler yapıldığını size bildireceğiz. Bu tür bir değişiklikten sonra Web Sitesini veya hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz, yeni Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartlardan herhangi birini veya Şartların gelecekteki herhangi bir versiyonunu kabul etmiyorsanız, web sitesini veya hizmeti kullanmayın veya bunlara erişmeyin (veya erişmeye devam etmeyin).

 

Promosyon e-postaları ve içeriği


Zaman zaman bizden posta, e-posta veya bize sağlayabileceğiniz diğer herhangi bir iletişim formu (arama veya metin mesajları için telefon numaranız dahil) yoluyla promosyon mesajları ve materyalleri almayı kabul etmektesiniz. Bu tür promosyon materyalleri veya bildirimleri almak istemiyorsanız - lütfen istediğiniz zaman bize bildirin.

 

Hukuk tercihi ve uyuşmazlık çözümü


Bu Koşullar, burada sağlanan haklar ve çözümler ve burada ve/veya hizmetlerle ilgili her türlü ve tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, yalnızca ve münhasıran [ İtalya / , kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın. Bu tür tüm iddialar ve anlaşmazlıklar gündeme getirilecektir ve işbu belgeyle, bunların münhasıran [Mahkemelerin bulunduğu şehrin adı]'nda bulunan yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanmasına rıza göstermektesiniz. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmeler Sözleşmesi'nin uygulanması işbu belgeyle açıkça hariç tutulmuştur.

 

Müşteri desteği ayrıntıları ve iletişim bilgileri

 

Setenay Ece Kaya

Carlo Torre 5 üzerinden

20143 Milano İtalya

bottom of page