top of page

NANNI

 

“İnsanlığın en büyük icadı nedir? Ancak, en derin düşüncelerini başka herhangi bir kişiye iletmenin yollarını bulmayı hayal eden kişi, tüm muazzam icatların ötesinde, muazzam yer ve zaman aralıkları ile uzak olsa da! Hindistan'da olanlarla konuşmaktan; henüz doğmamış ve bin, on bin yıl daha doğmayacak olanlarla konuşmaktan; ve bir sayfadaki yirmi karakterin farklı düzenlemeleriyle ne kolaylıkla!”

Sagredo bu sözlerle alfabeyi en büyük insan icadı olarak övüyor.

Bin, on bin yıl daha doğmamış ve doğmayacak olanlarla konuşabilmek…

 

Noam Chomsky'ye göre tüm dünya insanları, dilin genel özelliklerini, sistemini ve türümüze, yani insana özgü yapısını miras alır. Ama eğer onlara rehberlik eden evrensel ilkeler varsa, diller neden ve nasıl tüm dünyada bir coğrafi konumdan diğerine bu kadar farklı? Bu, yıllardır düşüncelerimi meşgul ediyor. İnsanlarla ilgili her zaman inanılmaz bir fenomen bulmuşumdur. Chomsky bize bazı cevaplar veriyor: "Bir insan ya da herhangi bir karmaşık organizma, vücudun fiziksel organlarının gelişimi gibi gelişen bir bilişsel yapılar sistemine sahiptir. Yani, temel karakterlerinde doğuştandırlar; temel formları organizmanın genetik yapısı tarafından belirlenir. Tabii ki, belirli çevresel koşullar altında büyürler ve bazı varyasyonlara izin veren belirli bir biçim alırlar. İnsanlar arasında ayırt edici olanın çoğu, çeşitli ortak bilişsel yapıların geliştiği belirli bir tarzdır.” Wiktor Osiatynski (1) ile yaptığı röportajda Chomsky, başka bir türün her dili içeren farklı bir dil sistemi geliştirdiği farklı bir dünya hayal etmeyi öneriyor.

 

Birçok farklı dilin konuşulduğu bir ortamda doğdum ve büyüdüm. Laz-Megrelce, Gürcüce, Türkçe, Kürtçe, Ermenice. Bu gruba ek olarak, eğitimimin bir parçası olarak kulaklarımı şenlendiren Arapça ve İngilizce de vardı. Bu, diğer tüm entelektüel yapılara, dillere, farklı kökenlerden gelen kültürlere sempati ve saygı duyan bir kişilik geliştirmem için eşsiz bir doğal ortamdı. Başkalarını anlamak ancak onların dillerine, kültürel öğelerine kulak vermekle mümkün olabilir. Burada benim için dilin yanında en önemli unsur müziktir. Tüm duygu ve düşüncelerimizi sadece kelimelerle ifade edemeyiz. Hissettiğimiz ve düşündüğümüz şeyin tüm içeriğini ifade etmek için kelimelerin yetersiz kaldığı pek çok durum vardır. Görsel imgeler ve müzik gibi kesinlikle başka araçlar da var. Müzik, ifade edilemeyeni ifade etme şeklimdir.

Mircan Kaya 

Mircan Kaya Chinka Fron Cover
bottom of page